Dne 31.12. 2011 došlo k ukončení činnosti Ústavu fyzikální biologie jako samostatné součásti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Část zaměstananců ústavu se sekupila do nového celku Školy komplexních systémů, která se stala součástí Fakulty rybářství a ochrany vod a část zaměstnanců se včlenila do pracovišť Přirodovědecké falkulty.

http://www.frov.jcu.cz/cs/sks-frov-ju/skola-komkplexnich-systemu

http://www.prf.jcu.cz

 

On 31.12. 2011, the Institute of Physical Biology (IPB) was terminated as individual part of the University of South Bohemia in České Budějovice. Part of the IPB has formed a new scientific unit, the School of Complex Systems that is now part of the Faculty of Fishery and Water Protection, while another part was transferred to the Faculty of Science.

http://www.frov.jcu.cz/en/sks-frov-ju/skola-komkplexnich-systemu

http://www.prf.jcu.cz/en